Bétera, un poble per a tots

Ver la página en Español Veure la Pàgina en Valencià
Español Valencià
Portada Presentació Introducció Agraïments Himne de Bétera L'Escut de Bétera Fotos Index      
I II III IV V VI VII VIII IX X XI
Apèndix I Apèndix II Apèndix III Apèndix IV Apèndix V Apèndix VI Bibiliografia        

CAPÍTOL XI: ASSOCIACIONS

3.- ASSOCIACIONS JUVENILS

Si realitzem un recorregut al llarg del segle XX, la joventut de Bétera, d'alguna manera, sempre ha estat lligada a les associacions que hi havia a l'època per a aconseguir dos objectius especialment: ajuntar-se o trobar-se amb persones d'edat semblant i per a cobrir els seus interessos esportius, culturals, lúdics, socials etc. Això, no obstant que, des de sempre, l'interès més gran de la joventut, ha sigut el descobriment del gran horitzó que és la vida.

Per a aquest descobriment la joventut, ha estat lligada a l'Església, al teatre, a la música o als esports. Sempre hi ha hagut joves que pertanyien a més d'una associació o grup.

L'Acció Catòlica tenia com a objectiu donar una formació catòlica a la joventut que hi pertanyia, alhora que organitzava activitats lúdiques i recreatives.

A finals dels anys 60 va desaparéixer l'Acció Catòlica i l'Església de Bétera va iniciar unes activitats per a xics i xiques, organitzats sota el nom de Júniors, on continuà la formació catòlica, però a través del desenvolupament de nombroses activitats lúdiques i culturals: excursions, trobades, campaments, albergs i les clàssiques reunions setmanals. D'aquest grup va nàixer "APOCALIPSIS".

Els grups de teatre o de música eren i són, exclusivament, per a practicar aquesta activitat, al mateix temps que s'adquireixen hàbits i disciplina.

La Falange, primera agrupació política de caràcter nacionalista i després una associació on la joventut s'apuntava per desenvolupar les activitats que hi organitzaven.

L'O.J.E., associació laica per a xics, a Bétera organitzava activitats esportives, fonamentalment futbol.

A finals dels anys 70 desaparegueren els Júniors, els grups de teatre no tenien quasi activitat entre la joventut, la societat musical s'estava acabant de consolidar, els clubs esportius començaven a augmentar, i la joventut de Bétera va trobar un buit perquè necessitava estar agrupada en els moviments juvenils que li ajudaren en el descobriment de la vida.

La primera associació va ser J.M.V. Juventudes Marianas Vicencianas, lligada al Col·legi Ntra. Sra. del Carme.

A continuació, i amb poc de temps de diferència entre unes i altres, s'organitzaren les següents associacions: "Grup Juvenil Guies" que es va iniciar al Col·legi Marqués de Dos Aguas, al principi amb seu a Montcada però, en augmentar el nombre d'associats, ja tenen seu a Bétera i "Joves T.E.C.", associació organitzada pels joves aficionats al teatre.

A més d'aquestes, quasi tots els partits polítics de Bétera tenen la corresponent associació pels joves, com ara:

- Joves d'Unió Valenciana

- Joves d'Esquerra Unida

- Bloc Jove, joves del Bloc Nacionalista Valencià

- Nuevas Generaciones del P.P.

- Joves d'Unitat del Poble Valencià

El 10 de juny d'aquest any el Ple de l'Ajuntament va aprovar la creació del Consell Local de la Joventut de Bétera, on estaran representades totes les associacions juvenils per igual.

D'aquesta manera la nostra joventut podrà participar i ser escoltada en el nostre poble, donat que els Consells Locals de la Joventut són els interlocutors oficials entre la joventut i l'Ajuntament.

El primer Consell de la Joventut està format per:

President: Juan Baudés, de joves d'U.P.V.
Vice-Presidenta: Marta Pertegaz, del Bloc Jove
Secretari: Josep Carles Esteve, de Joves d'U.V.
Tresorer: Josep Vicent Asensi, de Joves T.E.C.
Vocals: Paqui Broseta, de J.M.V.
  Luís Miguel Martínez, d'E.U.
  Antonio Carrasco, de "Nuevas Generaciones"
  Susana Doménech, de Grup Joventut Guies.

Original en Valencià per Amparo Doménech Palau

Traducció al Espanyol per Antonio Adrián Aguilella