Bétera, un poble per a tots

Ver la página en Español Veure la Pàgina en Valencià
Español Valencià

ÍNDEX

Presentació

Introducció

Agraïments

Himne de Bétera

L'escut de Bétera

Fotos

CAPÍTOL I: CARACTERÍSTIQUES FÍSIQUES

 1. Orografia
 2. Clima
 3. Vegetació
 4. Fauna
 5. Hidrografia, aljubs

CAPÍTOL II: DESENVOLUPAMENT HISTÒRIC GENERAL (Col·labora Begoña Royo Barrachina)

 1. Els ibers
 2. Els romans
 3. Els visigots
 4. La invasió dels àrabs
 5. El Cid
 6. El Rei Jaume I
 7. Donació a l'Orde de Calatrava
 8. La Guerra de la Unió
 9. Els primers senyors a Bétera: els Boïl
 10. Genealogia dels Boïl
 11. La guerra de la Germania
 12. L'expulsió dels moriscos
 13. La carta pobla (1610)
 14. Els Rocafull, senyors de Bétera
 15. Genealogia dels Rocafull
 16. La Guerra de Successió
 17. Els Rabassa de Perellós, marquesos de Dos Aguas
 18. Genealogia dels Rabassa de Perellós
 19. El segle XVIII: Desenvolupament econòmic
 20. El segle XIX
 21. El segle XX
 22. Cronologia

CAPÍTOL III: POBLACIÓ

 1. Demografia
 2. Malnoms
 3. Habitatge
 4. Gastronomia

CAPÍTOL IV: RECURSOS ECONÒMICS

 1. Agricultura
 2. Regadiu
 3. Bestiar
 4. Economia
 5. Indústria
 6. Comunicacions

CAPÍTOL V: CULTURA

 1. Tradicions
 2. Teatre
 3. Les bandes de música
 4. Esports
 5. Ensenyança
 6. Sanitat

CAPÍTOL VI: L'OCI AL LLARG DEL TEMPS

 1. Temps d'oci
 2. Jocs
 3. Parany del tord i enviscar
 4. L'encesa
 5. El trinquet
 6. Colombicultura
 7. Pardalistes
 8. Els escacs

CAPÍTOL VII: FESTES DE BÉTERA

 1. La festa major
 2. Festivitats
 3. Les falles

CAPÍTOL VIII: PARRÒQUIES

 1. Església parroquial "Puríssima Concepció"
 2. Església parroqual "Nostra Senyora dels Desemparats"

CAPÍTOL IX: MONUMENTS ARTÍSTICS

 1. El castell
 2. El calvari, l'ermita i el panteó
 3. La Torre Bofilla

CAPÍTOL X: ENTITATS DE BÉTERA

 1. L'Ajuntament
 2. La Junta de Monts
 3. La Comunitat de Regants (el canal)
 4. La Cooperativa

CAPÍTOL XI: ASSOCIACIONS

 1. Ames de Casa "Tyrius"
 2. Associacions de jubilats i pensionistes
 3. Associacions juvenils

APÈNDIX I: Carta Pobla (1610)

APÈNDIX II: Pergamí del Castell

APÈNDIX III: Carta als Jurats... de la ciutat de Mallorca

APÈNDIX IV: Aureum opus regalium privilegiorum civitatis et regni valentie

APÈNDIX V: Carta als Jurats de València

APÈNDIX VI: Succés

BIBLIOGRAFIA


Original en Valencià per Amparo Doménech Palau

Traducció al Espanyol per Antonio Adrián Aguilella