Bétera, un poble per a tots

Ver la página en Español Veure la Pàgina en Valencià
Español Valencià
Portada Presentación Introducción Agradecimientos Himno de Bétera Escudo de Bétera Fotos Indice      
I II III IV V VI VII VIII IX X XI
Apéndice I Apéndice II Apéndice III Apéndice IV Apéndice V Apéndice VI Bibiliografía        

CAPÍTULO X: ENTIDADES DE BÉTERA

1.- EL AYUNTAMIENTO.

L'Ajuntament és la corporació pública que representa, governa i administra els interessos del poble.

No es coneix, amb certesa, la data de constitució del primer Ajuntament de Bétera, però hi ha constància que l'any 1370 (segons els documents existents a la S. l. Catedral de València) Gonzalo Yányez Godey era l'alcalde i l'administrador de Bétera.

Abans d'haver ajuntament, el govern d'un poble radicava en l'assemblea general de veïns o consell obert, que rebia el nom de "concejo", el qual elegia els qui havien d'ocupar els càrrecs de govern; segons es pot veure a l'apartat d'història, en unes èpoques s'anomenava justícia i en altres alcalde al màxim mandatari municipal. Els mandataris del "concejo" tenien atribucions polítiques, administratives i judicials.

Pels voltants del segle XIV el "concejo" o universitat va començar a transformar-se en ajuntament. Bétera tenia jurisdicció senyorial i, per això, l'elecció dels regidors era sotmesa a l'aprovació dels representants de la Corona amb autoritat delegada, que eren el senyor o la senyora de la vila de Bétera. L'alcalde tenia les funcions governatives molt limitades, perquè, de vegades, el senyor o la senyora feien d'alcalde; aquest règim senyorial perdurà fins l'any 1813, en què les jurisdiccions d'origen feudal van ser abolides per les Corts de Cadis.

El règim local d'ajuntaments constitucionals es va consolidar amb la Constitució de 1813 i la Llei de 1823 va donar nova organització als ajuntaments. Hi hagueren variacions polítiques en noves lleis municipals i en reformes d'aquelles, però va ser la Llei de 1877 la que va durar fins l'any 1924, quan entrà en vigor l'"Estatuto Municipal".

No tenim constància de la data de constitució del primer ajuntament constitucional. No obstant això, podem suposar que el seu edifici era l'anomenat "Ajuntament Vell", el qual va estar funcionant com a tal fins l'any 1978 en què es va inaugurar l'actual. L'edifici de l'Ajuntament Vell, des que es va rehabilitar l'any 1986, s'utilitza com a sala d'exposicions d'arts plàstiques.

Entre els diferents documents, que es troben a l'apèndix, hem constatat que el nostre poble ha tingut els següents alcaldes:

L'any 1370 Gonzalo Yañez, alcalde i administrador.

L'any 1610 Juan Bautista Ferrer, justícia

L'any 1723 Gaspar Vergadá, alcalde

L'any 1880 Vicente Gómez Broseta, alcalde

El règim local franquista fou objecte d'una llei de bases l'any 1945. L'alcalde era nomenat pel governador provincial amb la potestat d'elegir el seu equip de govern.

Actualment el sistema de règim municipal està constituït per la Llei de Bases del Règim Local de 1985 i, amb caràcter supletori, pel Reial Decret legislatiu de 1986.

Els òrgans bàsics a tots els ajuntaments són l'alcalde, els tinents d'alcalde, el ple i la comissió de govern.

El ple, integrat per tots els regidors, és presidit per l'alcalde, i li corresponen les funcions de major transcendència municipal, en particular el control i la fiscalització dels òrgans de govern. Les seues sessions són públiques.

La comissió de govern està integrada per l'alcalde i 5 regidors (o un nombre no superior a la tercera part d´aquests) nomenats i destituïts, lliurement, per l'alcalde.

A la comissió assisteix l'alcalde i té les atribucions que aquest i el ple l'hi deleguen.

A continuació exposem la llista dels últims alcaldes, dels quals hi ha constància a l'ajuntament, amb la data del temps de govern:

Felipe García Montagud Anterior a 1931.
Carlos Garay Fuster 1931
Vicente Ten Navarro 1931-36
Carlos Garay Fuster 1936-37
Juan Martí Torrent 15-3-37/16-8-37
Ventura Picher Mainero 16-8-37/15-7-38
Matías Campos Aparisi 15-7-38/21-4-39
José María Leal Gil 21-4-39/8-4-40
Félix Asensi Torrent 8-4-40/24-12-43
Rafael Ramón Campos 24-12-43/12-5-48
Manuel Ricart Martínez 12-5-48/4-4-52
Manuel Aloy Ranch 4-4-52/12-5-57
Juan Bta. Torrent Salavert 12-5-57/11-5-68
Francisco Alufre García 11-5-68/1-2-76
Francisco Fuentes Gómez 1-2-76/19-4-79
Vicente Cremades Alcácer 19-4-79/15-6-91
José Campos Pérez 15-6-91/17-6-95
Vicente Cremades Alcácer 17-6-95/hasta la actualidad.

Després de les primeres eleccions municipals, l'any 1979, la composició de la corporació municipal va quedar de la següent manera:

PARTIDOS REGIDORES VOTOS
P.S.O.E. 7 2.241
U.C.D. 5 1.734
P.C.E. 1 334

Vots emesos: 4309

Alcalde: Don Vicente Cremades Alcácer

 

L'any 1983, segones eleccions municipals, tingueren el següent resultat:

PARTIDOS REGIDORES VOTOS
P.S.O.E. 10 3.323
A.P-U.V. 3 1.213
P.C.E. - 218

Vots emesos: 4.906

Alcalde: Don Vicente Cremades Alcácer

 

Les següents eleccions municipals van ser en 1987 i l'Ajuntament va quedar configurat de la següent manera:

PARTIDOS REGIDORES VOTOS
P.S.O.E. 8 2.946
A.P. 3 1.020
U.V. 2 965
C.E.V. - 100

Vots emesos: 5.237

Alcalde: Don Vicente Cremades Alcácer

 

L'any 1991 va aportar el següent resultat de les eleccions:

PARTIDOS REGIDORES VOTOS
U.P.I.B. 6 2.070
P.S.O.E. 3 1.086
C.I.A. 2 763
P.P. 1 559
U.V. 1 528
E.U.P.V. - 321

Vots emesos: 5.407

Alcalde: Don José Campos Pérez

 

Les últimes eleccions municipals, en l'any 1995, van deixar la següent composició:

PARTIDOS REGIDORES VOTOS
U.P.I.B. 8 3.096
P.P. 4 1.460
P.S.O.E. 3 1.232
U.V.-C.C.V. 1 637
E.U.-E.V. 1 537

Vots emesos: 7.096

Alcalde: Don Vicente Cremades Alcácer.


Original en Valenciano por Amparo Doménech Palau

Traducción al Español por Antonio Adrián Aguilella