Bétera, un poble per a tots

Ver la página en Español Veure la Pàgina en Valencià
Español Valencià
Portada Presentación Introducción Agradecimientos Himno de Bétera Escudo de Bétera Fotos Indice      
I II III IV V VI VII VIII IX X XI
Apéndice I Apéndice II Apéndice III Apéndice IV Apéndice V Apéndice VI Bibiliografía        

ANEXO III

CARTA A LOS JURADOS ... DE LA CIUDAD DE MALLORCA

... Finalmente lo dit noble sen vench al loch apelat Betera que es a II legues de la dita ciutat dins la orta e aqui comença talar cremar e matar tots quants homens de la dita cuitat e unio podia aconseguir. Encara per tal aço la cort de la dita unio si li evia a dir que si ell volia entrar con a governador a Valencia que li farian aquella honor que renguts eren fer axi com aquell que era maior official en lo regne apres lo senyor Rey.

En altre manera con ell notariament destruis e consuas la dita ciutat e fos permis a defenssio contrastar en semblants feyts notaris a officials notarie agreujats jatssia que nos tinguessen per governador com la sua jurediccio fos supesa per rahons de suspita que aquella guarderien alls al dit senyor Rey. E aço feyt si lo dit noble havia feyt mal e ja ho feu pus pijor ço es talar cremar e matar e prendere el robar bestiar e havia stat dos dies en la orta faent les dites coses. En axi que la dita unio veent la dita gran destruccio quel dit noble fahia e encara entenia mes a fer e encara com fos vengut a audiencia daquella que dit noble havia fetes gates per conbatre lo castell de Betera e conbatia regrement e fort aquell lo cual castell era establit per la dita unio et de homens daquella volen socorrer a aquells e per defensio daquells et de la dita cuitat feent treure per lo justicia de Valencia la senyera de la ciutat ab gran part de la host. Es ver que tota la cavalleria adonchs no era en la dita ciutat con fos a Algetzira el altres parts axi que tant solament hi hava CC homens a cavall poch mes o menys e caminant la host son terne defenent don Pedro Parti ab tota la sua companya de cavalls et de peu del dit loch de betera e cench vers la nostra host la qual encara no era plegada ni ajustada com a hom que sen volia entrar dins en la dita ciutat e demantiment feri fort rigorosament ab gran esforç e ab tota sa compaya en la dita host de la dita ciutat axi ... lo dit noble fos vençut e la dita ciutat vençedora car beneyta Torres-Torres aba pocha gent que ates ab ell e exi fora la dita ciutat la sua senyera e don Gonçalbo Dies Darenoso e de Terol son de la part del dit noble don Pedro axi nobles cavallers con daltres de cavall e de peu hi son morts e foren molt mes morts si la host de la dita unio se volgues...

Datun Valencie a XXIII días del mes de desembre del any de nostre senyor que hom comptava Mil CCCXL set.

A.C.A. Cartas Reales, leg.86


Original en Valenciano por Amparo Doménech Palau

Traducción al Español por Antonio Adrián Aguilella